ELS MILLORS MATERIALS PER MOBLES A MIDA SANT CUGAT

 

 

La fusta, la nostra matèria prima a mobles a mida Sant Cugat

 

La fusta  és la matèria primera que prové del tronc d’un arbre i que utilitzem a mobles a mida Sant Cugat. Aquest material s’obté un cop se’n treu l’escorça. S’ha utilitzat com a combustible i com a material de construcció per la seva estructura fibril·lar durant milers d’anys. Ja al paleolític s’usaven per a la fabricació d’armes i eines, usos que van augmentar un cop l’home començà a treballar amb els metalls.

 Tipus de fustes

Hi ha molts tipus de fustes  i les diferenciem per la seva duresa en relació amb el seu pes. Les fustes dures provenen d’arbres com el roure, el noguer, el cirerer, l’alzina, l’olivera, el castanyer i l’om. A més de tenir com a tret comú la seva duresa cadascuna d’aquestes fustes presenta característiques més concretes que les diferencien entre si.

fusteria sant cugat tipus de fusta

La fusta de roure és d’un color més aviat groguenc, és potser, una de les millors fustes per la seva resistència i durabilitat, pel que s’utilitza en l’elaboració de mobles de gran qualitat. La del noguer, és una de les més nobles. Apreciada a tot el món. S’acostuma a emprar també per mobles i decoració de luxe. El cirerer té una fusta molt apreciada per la construcció de mobles tot i la seva delicadesa per ser propensa a patir alteracions i al corc. La fusta de l’alzina és de color fosc, de gran duresa i difícil de treballar. L’olivera s’utilitza normalment per feines artístiques i en decoració, ja que les seves fibres formen vistosos dibuixos. El castany s’utilitza actualment en la construcció de portes de mobles de cuina, per exemple, donat que la seva fusta és forta i aporta elasticitat. L’om és resistent al corc i per aquest motiu, en l’antiguitat, s’utilitzava per a construir carros.

Per altra banda tenim altres tipus de fusta que la podríem catalogar com a toves, com són la de l’àlber, el bedoll, l’aliso, l’alnus glutinosao l’alnus incana.

mobles de fusta sant cugat

La fusta de l’àlber és poc resistent a l’humitat iel corc, a Espanya existeixen dos tipus: l’àlbar blanc (d’escorça platejada) i l’àlbar negre, més conegut amb el nom de pollancre. El bedoll és un arbre de fusta o bé groguenca o bé blanca-veremellosa, elàstica però no duradora, pel que es fa servir per la fabricació de caixes, esclops…